Deelnamevoorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op winacties die door InWesterveld Magazine worden georganiseerd en gepubliceerd worden in InWesterveld Magzine, op de website inwesterveld.nl, in het InWesterveld eMagazine en op de socialmediakanalen van InWesterveld Magazine.
 • Door deel te nemen aan de winacties geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden.
 • De winnaars van winacties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stemmechanisme. De prijzen zijn niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld. De winnaars worden kenbaar gemaakt in het magazine, op de website en socialmediakanalen van InWesterveld Magazine. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.
 • Alle ingestuurde deelnames (bij bijvoorbeeld foto-acties) worden eigendom van InWesterveld Magazine en kunnen via het magazine, de website of social media openbaar worden gemaakt.
 • Vragen of opmerkingen m.b.t. deze winacties kunnen worden gericht aan info@inwesterveld.nl. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Bij Facebookacties: Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan InWesterveld Magazine. Deze winacties wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 • Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t deze winacties, tenzij deelnemers toestemming geven voor ander gebruik. Bij inschrijfacties voor InWesterveld eMagazine geven deelnemers toestemming voor het maandelijks toesturen van het eMagazine. Onderaan het eMagazine kunnen deelnemers zich indien gewenst uitschrijven.
 • InWesterveld Magazine, Facebook, Instagram en ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze winacties.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor InWesterveld Magazine.
 • Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
 • Deze promotieacties handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • De geldigheid van de winacties staat vermeld bij de betreffende winactie.
error: Deze inhoud is beschermd